Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A ReCorp, s.r.o. Általános Üzleti Feltételei

(a továbbiakban: „Általános Üzleti Feltételek”) Eladó alatt a jelen Általános Vásárlási Feltételek értelmében a ReCorp, s.r.o. nevű társaság értendő, székhelye: Jána Hollého 699/55, 071 01 Michalovce (Nagymihály), cégjegyzékszám: 47 503 181, bejegyezve a Kassa I. Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékében, szakasz: Sro. (Kft.), betétlapszám: 34371/V (a továbbiakban: „Eladó”).

Elérhetőség: info@trixxal.com
Tel.: +421 907 319 730

1. Az áru kiválasztható a katalógus böngészésének segítségével a weboldalunkon: www.trixxal.com

2. Az interneten keresztül történő megrendelés során kérjük, tüntesse fel a következő adatokat:

  • Amennyiben fogyasztóként, azaz természetes személyként vásárol, aki a távolsági úton történő szerződéskötés során nem a vállalkozói tevékenységének, alkalmazásának vagy hivatásának tárgya keretén belül jár el, tüntesse fel a vezetéknevét, keresztnevét és címét. Ezzel egyidejűleg adja meg a telefonszámát és az e-mail címét.
  • Amennyiben a vállalkozási tevékenységével összefüggésben vásárol, határozza meg a kereskedelmi nevét, cégjegyzékszámát, adószámát, közösségi adószámát és a vállalkozási tevékenység-végzésének helyét vagy székhelyet.

3. A megrendelés elküldését követően az Ön megrendelését feldolgozzuk, az e-mail címére pedig postafordultával kézbesítjük az igazolást a megrendelés fogadásáról. A megrendelés részleteiről és az áru Vevő részére történő kiszállításának feltételezett határidejéről e-mailben állapodunk meg Önnel. Az Ön által meghatározott e-mail címre szükség esetén megküldünk minden további információt az Ön megrendeléséről.

4. Az Eladó köteles a megrendelés teljesítésére és az áru Vevő részére történő kiszállítására legkésőbb a megrendelés leadását követő 30 napon belül. Az árut rendszerint 7 munkanapon belül feladjuk. Az áru kiszállítását munkanapokon 8:30 és 17:00 óra között végezzük, az áru feladásának és kiszállításának pontos napjáról e-mailben értesítjük Önt.

5. Abban az esetben, ha az árut egy szerződéses fuvarozó szállítja ki, a Vevő meghatalmazást ad Eladó számára a legszükségesebb személyes adatok átadására a fuvarozó részére, az áru problémamentes kiszállítása érdekében (név, cím, telefonszám).

6. Az áru átvételekor kézbesítünk az Ön számára egy dokumentumot is az áru átvételéről, amely egyúttal az áru kifizetéséről szóló dokumentum is, utánvéttel történő kifizetés esetén. Az áru átvételéről szóló bizonylat egyben az áru írásos formájú megrendelését is képezi. Az adóügyi bizonylatot a megrendelt áruval együtt szállítjuk ki az Ön részére. Az áru akkor tekintendő a Vevő által átvettnek, amikor a Vevő vagy egy általa meghatározott harmadik személy átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha:

a) Vevő által egy megrendelésben megrendelt árukat elkülönített módon kézbesítik, akkor a legutolsóként kiszállított áru átvételének pillanatában,

b) több részből vagy darabból álló áru kiszállítása történik, a legutolsó rész vagy darab átvételének pillanatában,

c) egy kijelölt időszakon belül ismételt áruszállítás történik, az első kiszállított áru átvételének pillanatában.

7. Az Eladó jogosult elállni a szerződéstől a készletek kifogyásának okánál fogva, az áru rendelkezésre állásának hiánya miatt, vagy ha a szerződésben megbeszélt áru gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette annak gyártását, vagy olyan súlyos változásokat tett, amelyek ellehetetlenítették az Eladó szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését, vagy vis maior körülmények miatt, vagy ha minden erőfeszítés megtétele ellenére, amelyet részéről igazságosan el lehet várni, nem képes kiszállítani az árut Vevő részére a jelen Általános Üzleti Feltételekben meghatározott határidőben, vagy olyan áron, amelyet az internetes áruházban feltüntetett. Eladó köteles a Vevő haladéktalan tájékoztatására erről a tényről, valamint a szerződésben meghatározott áruért már kifizetett előleg visszatérítésére, a szerződéstől történő elállásról szóló értesítést követő 14 napon belül, mégpedig a Vevő által meghatározott számlaszámra történő utalással.

8. Vevő jogosult a szerződéstől történő elállásra akár indokolás nélkül is, az áru átvételének napjától számított 14 napon belül. A Vevő jogosult e határidő keretén belül az áru kicsomagolására és kipróbálására hasonló módon, mint ami szokásos a klasszikus „bolthelyiségben” történő vásárlás során. A kipróbálás azonban nem jelenti azt, hogy a Vevő elkezdi használni az árut, azt követően pedig visszaküldi az Eladónak. Vevő érvényesítheti a jogot a szerződéstől történő elállásra az Eladónál nyomtatott formában vagy e-mailben a következő címen: info@trixxal.com oly módon, amely nem ébreszt kétségeket, hogy sor került a szerződéstől történő elállásra. A Vevő használhatja a szerződéstől történő elállásra vonatkozó űrlapot. Amennyiben így dönt, küldje el részünkre az áruval együtt az Ön által aláírt írásbeli nyilatkozatot a szerződéstől történő elállásról, amelyen feltünteti a vezetéknevét, keresztnevét, címét, a megrendelés számát, a megrendelés dátumát és a számlaszámot a pénzügyi rendezéshez.

9. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, az a kezdetétől fogva megszűnik, a szerződéssel összefüggő minden kiegészítő szerződéssel együtt, amelytől a Vevő elállt.

10. Az árut a vásárlást igazoló dokumentumokkal együtt legkésőbb a szerződéstől történő elállás napjától számított 14 napon belül küldje meg a ReCorp, s.r.o. címére: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Szlovákia, esetlegesen adja le az árut e címen személyesen, vagy egyéb helyen, amelyről mindkét szerződő fél írásban korábban megállapodik. A Vevő a szerződéstől történő elállással köteles kézbesíteni az Eladó részére a teljes terméket, a hozzá tartozó teljes dokumentációval együtt, sértetlen, nem használt állapotban, eredeti csomagolásban. Javasoljuk, hogy kössön biztosítást az árura. Az utánvéttel feladott küldeményeket az Eladó nem veszi át. A szerződéstől történő érvényes elállást követően az Eladó visszatérít Vevő részére minden kifizetést, amelyet a Vevő kimutathatóan teljesített az adásvételi szerződés létrehozásával összefüggésben, főként a vételárat, az áru kiszállítási költségeit is beleértve. Eladó azonban nem köteles megtéríteni Vevő részére a kiegészítő költségeket, ha a Vevő eltérő kézbesítési módot választott attól, mint amely a legolcsóbb általános kézbesítési mód, amelyet az Eladó kínál. Kiegészítő költség alatt a Vevő által választott kézbesítés és az Eladó által kínált legolcsóbb általános kézbesítési mód költsége közötti különbség értendő. Vevő részére a kifizetéseket attól a naptól számított 14 naptári napon belül térítik vissza, amikor az Eladó részére kézbesítésre kerül a Vevő értesítése az adásvételi szerződéstől történő elállásról. A térítés ugyanolyan módon történik, mint amelyet a Vevő alkalmazott az Eladó részére történő kifizetésnél, ha a Vevő nem határozott meg egyéb térítési módot a szerződéstől történő elállásról szóló írásbeli nyilatkozatban, mégpedig bármely további költség felszámítása nélkül.

11. Abban az esetben, ha a Vevő eláll a szerződéstől és kézbesíti Eladó részére az árut, amely már használt és sérült, vagy nem teljes, vagy ha a szóban forgó áru értéke csökkent az áruval történő ilyen bánásmód következtében, amely bánásmód meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelés keretét, Eladó a Vevővel szemben kártérítést követelhet az áru javítási értékének mértékéig, valamint az áru eredeti állapotba történő helyreállítási költségének mértékéig, illetőleg Eladó jogosult Vevőtől az áru értékcsökkenése visszatérítésének követelésére, Vevőt pedig tájékoztatták erről a tényről.

12. Abban az esetben, ha a Vevő eláll a szerződéstől és az Eladó részére olyan árut küld vissza, amely használt, sérül, vagy nem teljes, Vevő vállalja, hogy megtéríti Eladó részére az értéket, amellyel csökkent az áru értéke a tényleges mértékben, továbbá a költségeket, amelyek Eladó részére merültek fel az áru javításával összefüggésben valamint annak eredeti állapotba történő visszaállításával, amelyeket az áru garancia utáni szervizelésére vonatkozó árlista szerint számítottak ki.

Az általános üzleti feltételek jelen pontjának értelmében Vevő köteles Eladó részére megtéríteni a költségeket legfeljebb az áruvételára és az áru értéke közötti különbség mértékéig az adásvételi szerződéstől történő elállás idején.

13. Eladó vállalja, hogy az adott áruért kifizetett árat visszatéríti Vevő részére 14 naptári napon belül a szerződéstől történő elállásról szóló értesítés Eladó részére történő kézbesítésének napjától számítva. Az Eladó nem köteles visszaküldeni Vevő részére az adott áruért kifizetett árat azelőtt, hogy részére az árut a Vevőtől a tartozékaival együtt vissza nem küldik, a kapcsolódó dokumentációt, stb. is beleértve, vagy ameddig a Vevő nem igazolja az áru feladását a tartozékaival együtt, a dokumentációt, stb. is beleértve vissza az Eladó részére.

14. A szerződéstől történő elállásnál Vevő viseli az áru Eladó részére, vagy az áru átvételével Eladó által megbízott személy részére történő visszaküldésével összefüggő közvetlen költségeket. A szerződéstől történő elállásnál Vevő viseli az olyan áru visszaküldésével összefüggő közvetlen költségeket, amelyet természetére való tekintettel nem lehet postai úton visszaküldeni.  Az áru visszaküldésével összefüggő közvetlen költségeket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani. A rendelkezésre álló információk szerint e költségek becsült mértéke az áru nagyságától és súlyától függően, valamint a távolságtól függően, amelyből az áru visszaszolgáltatása történik, illetve az áraktól függően, amelyeken a Vevő által kiválasztott szállító a szolgáltatásait nyújtja, 8 eurótól 150 euróig terjedhet.

15. Abban az esetben, ha a Vevő nem teljesíti valamely fentebb meghatározott kötelezettségét a jelen Általános Üzleti Feltételek szerint, a szerződéstől történő elállás nem érvényes és hatályos, az Eladó pedig nem köteles visszaadni minden igazolható kifizetést a jelen Általános Üzleti Feltételek szerint Vevő részére és ezzel egyidejűleg követelheti az áru Vevő részére történő visszaküldésével összefüggő költségek megtérítését.

16. A Vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgyát a következők képezik:

a) Vevő speciális követelményeinek megfelelően elkészített áru értékesítése, méretre gyártott vagy kifejezetten egy adott vevő számára meghatározott áru értékesítése,

b) olyan áru értékesítése, amelynél gyors minőségcsökkenés vagy romlás áll fenn,

c) olyan áru értékesítése, amely természetére tekintettel a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverhető más áruval,

d) olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely nem küldhető vissza egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően megsérült.

17. Az áru vételárát minden alkalommal a megrendelés e-mailben történő pontosításában erősítjük meg. Vevő megerősíti, hogy megértette, hogy a megrendelés részét képezi a vételár kifizetési kötelezettsége is.

18. Az áruk és szolgáltatások internetes áruházban feltüntetett minden ára és díja tartalmazza az ÁFÁ-t. Valamennyi akció a készlet erejéig érvényes, amennyiben a konkrét terméknél eltérőképpen meg nem határozzák.

19. A garanciális feltételeket a Panaszbenyújtási Rend szabályozza.

20. Eladó nem felelős a futárszolgálat hibája, esetlegesen a Vevő helytelen cím-megadása miatt történő késedelmes áruszállításért. A Vevő köteles alaposan ellenőrizni az árut az átvételekor a szállítótól/futártól és aláírásával igazolni az áru átvételét, az áru átvételéről szóló dokumentumon.

Az áru kiszállításának a futár hibája miatti esetleges meghiúsulásával, vagy a futárszolgálat által okozott árukárosodással kapcsolatos reklamációt az ilyen esetekben közvetlenül a futárszolgálat dolgozójánál kell érvényesíteni. A sérült árut a Vevő a futártól nem veszi át, és a Vevő az áru sérülését feljegyzi az áru átvételéről szóló dokumentumba.

A szállítás során megsérült olyan áru mechanikus sérülésével kapcsolatos reklamációkat, amely hiba nélküli átvételét a Vevő igazolta a futárszolgálat alkalmazottja részére, az Eladó nem ismeri el jogos reklamációként, és az ilyen reklamációból eredő teljesítést nem biztosítják a Vevő részére.

21. Vevő jogosult a megrendelés megszüntetésére indokolás nélkül bármikor az áru feladását megelőzően, mégpedig elektronikus levélben vagy telefonon keresztül. Abban az esetben, ha az áru kézbesítése meghiúsul vis maior miatt, vagy a gyártásának beszüntetése miatt, az Eladó haladéktalanul köteles értesíteni Vevőt a kiszállítás meghiúsulásának okáról. Az Eladó köteles lehetőséget biztosítani helyettesítő áru szállítására.

Vevő jogosult a helyettesítő áru kiszállítási lehetőségének elutasítására és a megadott áru megrendelésétől történő elállásra. A vételár vagy egy részének megtérítése esetén a megrendelés megszüntetésekor a pénzeszközöket Vevő részére 14 naptári napon belül visszatérítik a megadott bankszámlaszámra.

22. Jelen általános üzleti feltételek 8-16. pontjai kifejezetten nem érvényesek az olyan alanyokra, akik nem felelnek meg a fogyasztó fogalom-meghatározásának, amelyet a Törvénytár fogyasztóvédelemről szóló, 2007. évi 250. sz. törvény 2. cikkének a) pontjában foglalt rendelkezései tartalmaznak.

23. Személyes adatok és azok védelme

23.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő abban az esetben, ha természetes személy, köteles bejelenteni Eladó részére a vezetéknevét, keresztnevét, állandó lakóhelyének címét az irányítószámmal együtt, a telefonszámát és az e-mail címét.

23.2. A Vevő, illetőleg az érintett személy (a továbbiakban: „Vevő” vagy „érintett személy”) a személyes adatait az Eladó részére önkéntesen adja meg az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének céljából, valamint a vele történő további kommunikációhoz. Ezek biztosítása nélkül az Eladó nem tudja megfelelően teljesíteni a szerződést, amelyet a Vevővel hozott létre, ezért az nem is hozható létre a Vevővel. E személyes adatok feldolgozásának célja az adóügyi bizonylat kiállítása, a szerződéskötést megelőző viszonyok, a Vevő azonosítása, a megrendelés visszaigazolása, mégpedig telefonon keresztül vagy e-mailben, az áru kiszállítása, a regisztráció az internetes áruházban: www.trixxal.com, marketing tevékenységek megvalósítása, az újdonságokról, valamint az akciós ajánlatokról szóló értesítés.

Az Eladó marketing célokra dolgozza fel az érintett személyek személyes adatait azok kérelme alapján, illetőleg, az érintett személy hozzájárulása alapján a Törvénytár személyes adatok védelméről szóló, 2013. évi 122. sz. törvénye 11. cikkének 1. bekezdése szerint, a későbbi jogi előírások értelmében. Az érintett személy a személyes adatainak ilyen célra történő feldolgozásához való hozzájárulását az áru megrendelése során adja meg az internetes áruház segítségével: www.trixxal.com, az internetes áruházban történő regisztrációkor: www.trixxal.com vagy egyéb megfelelő módon. Az érintett személy a hozzájárulását a megfelelő mező bejelölésével fejezi ki a megrendelés elküldését megelőzően, vagy a www.trixxal.com internetes áruházban történő regisztrációkor, ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatait /vezetéknév, keresztnév, e-mail cím/ feldolgozza és megőrizze az Eladó tevékenysége során, amelyek az információk küldésével kapcsolatosak az újdonságokról és akciós kínálatokról, valamint, hogy feldolgozza azokat a saját Marketing információs rendszerében. Vevő határozott időtartamra adja meg az ilyen hozzájárulást Eladó részére, a Vevő személyes adatai feldolgozási céljának teljesítéséig.

23.4. Vevő a megrendelés Eladó részére történő elküldésével eskü alatt nyilatkozik, hogy hozzájárulását adja a Törvénytár személyes adatok védelméről szóló, 2013. évi 122. sz. törvénye 11. cikkének 1. bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban (a továbbiakban: „Törvény”), hogy az Eladó feldolgozza és megőrizze a személyes adatait a 23.1. pont szerinti mértékben, a 23.2. pontban meghatározott célokra. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő személyes adatait kizárólag a Szlovák Köztársaság érvényes jogi előírásaival összhangban dolgozza fel és kezeli. Eladó a feldolgozás céljának teljesítését követően gondoskodik a Vevő személyes adatainak haladéktalan megsemmisítéséről, a személyes adatok védelméről szóló törvény 17. cikkének 1. bekezdése szerint. A személyes adatok feldolgozásához tett hozzájárulását a Vevő írásban bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás a hozzájárulás Vevő általi visszavonásának Eladó részére kézbesítésétől számított 1 hónapos határidővel veszti hatályát.

23.5. Vevő jogosult és lehetősége van a személyes adatok közvetlenül online üzemmódban történő frissítésére az internetes áruház weboldalán, az ügyfél részen, közvetlenül a bejelentkezést követően.

23.6. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 6. cikke 2. bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban a személyes adatokat kizárólag a jelen általános üzleti feltételek 23.2. pontjában meghatározott célokra gyűjti be.

23.7. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 6. cikk 2. bekezdésének e) pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat kizárólag olyan módon dolgozzák fel és használják, amely a gyűjtésük céljának megfelel.

23.8. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 6. cikk 2. bekezdésének i) pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban a személyes adatokat az erkölcsi normáknak megfelelően dolgozza fel és oly módon jár el, amely nem áll ellentétben a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, sem egyéb általánosan kötelező erejű jogi előírással, és azokat nem is kerüli meg.

23.9. Vevő az Eladótól írásbeli kérelem alapján kérheti a következőket:

1/ igazolás, hogy feldolgozásra kerültek-e személyes adatai, vagy sem,

2/ általánosan közérthető formában információkat kérhet a személyes adatok feldolgozásáról az információs rendszerben, a következő mértékben:

a) az Eladó, valamint az Eladó képviselőjének azonosítási adatai, ha neveztek ki ilyen személyt,

b) a közvetítő azonosítási adatai; ez nem érvényes, ha az Eladó a személyes adatok megszerzésénél nem a személyes adatok védelméről szóló törvény 8. cikke szerint jár el,

c) a személyes adatok feldolgozásának célja,

d) személyes adatok listája vagy személyes adatok köre a személyes adatok védelméről szóló törvény 10. cikkének 4. bekezdésében foglalt első mondat szerint, valamint:

e) kiegészítő információk, amelyek a személyes adatok feldolgozásának minden körülményére és feltételére tekintettel szükségesek a Vevő számára a jogai és jogos érdekei garantálásához, főként a következő mértékben:

- tájékoztatás a kért személyes adatok önkéntességéről vagy szolgáltatási kötelezettségéről; amennyiben az Eladó a Vevő személyes adatait a Vevő a személyes adatok védelméről szóló törvény 11. pontja szerinti hozzájárulása alapján szerzi meg, tájékoztatja őt a hozzájárulásának érvényességi idejéről is, és ha a Vevő kötelezettsége a személyes adatok szolgáltatására egy közvetlenül végrehajtható, jogilag kötelező erejű Európai uniós törvényből, nemzetközi szerződésből ered, amely a Szlovák Köztársaságra is vonatkozik, vagy valamely törvényből, Eladó tájékoztatja Vevőt a jogalapról is, amely részére ezt a kötelezettséget előírja és értesíti őt a személyes adatok szolgáltatás-megtagadásának következményeiről is,

- a címzettek köre, amennyiben valószínűsíthető vagy nyilvánvaló, hogy hozzáférhetővé teszik részükre a személyes adatokat,

- harmadik felek, amennyiben valószínűsíthető vagy nyilvánvaló, hogy megadják részükre a személyes adatokat,

- a címzettek köre, amennyiben valószínűsíthető vagy nyilvánvaló, hogy hozzáférhetővé teszik részükre a személyes adatokat,

- harmadik felek, amennyiben valószínűsíthető vagy nyilvánvaló, hogy megadják részükre a személyes adatokat,

- a címzettek köre, amennyiben valószínűsíthető vagy nyilvánvaló, hogy hozzáférhetővé teszik részükre a személyes adatokat,

- a közzététel formája, amennyiben a személyes adatokat közzé kell tenni,

- a harmadik országok, amennyiben valószínűsíthető vagy nyilvánvaló, hogy az ilyen országokba sor kerül a személyes adatok átvitelére,

23.10. A 23.14. pont szerinti határozat kiadásakor a Vevő jogosult megismerkedni a feldolgozás menetével és a műveletek kiértékelésével:

1/ általánosan közérthető formában pontos információkat kérhet a forrásról, amelyből megszerezték a személyes adatait feldolgozás céljából,

2/ általánosan közérthető formában jegyzéket kérhet a személyes adatairól, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik,

3/ kérheti a helytelen, nem teljes vagy nem friss személyes adatainak javítását vagy megsemmisítését, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik,

4/ kérheti az olyan személyes adatainak megsemmisítését, amelyek feldolgozási célja megszűnt; amennyiben a feldolgozás tárgyát személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok képezik, kérelmezheti azok visszaszolgáltatását,

5/ kérheti az olyan személyes adatainak megsemmisítését, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik, amennyiben sor került a személyes adatok védelméről szóló törvény megsértésére,

6/ kérheti személyes adatainak blokkolását a hozzájárulás visszavonásának okánál fogva az érvényességi időtartamának lejárta előtt, amennyiben az Eladó személyes adatokat dolgoz fel a Vevő hozzájárulásának alapján.

23.11. A Vevő 23.10. pont 3. és 4. alpontja szerinti joga csak akkor korlátozható, ha az ilyen korlátozás külön törvényből ered, vagy ha az érvényesítésével sérülne a fogyasztóvédelem, vagy ha egyéb személyek jogai és szabadsága sérülne.

23.12. A Vevő díjmentes írásbeli kérelem alapján jogosult az Eladónál kifogást emelni a következőkkel szemben:

1/ személyes adatainak feldolgozása, amelyekről azt feltételezi, hogy feldolgozásra kerültek vagy kerülhetnek direkt marketing célokra a hozzájárulása nélkül és kérheti azok megsemmisítését,

2/ a vezetéknevének, keresztnevének, titulusának és címének direkt marketing célokra történő használata a postai forgalomban, vagy

3/ a vezetéknevének, keresztnevének, titulusának és címének direkt marketing célokra történő szolgáltatása.

23.13. A Vevő írásbeli kérelem alapján vagy személyesen - ha az ügy sürgős - bármikor jogosult kifogás benyújtására az Eladónál a személyes adatainak hozzájárulása nélkül történő feldolgozásával szemben a személyes adatok védelméről szóló törvény 10. cikke 3. bekezdésének a), e), f) vagy g) pontja szerinti esetekben, a jogos indokok megnevezésével, vagy bizonyítékok bemutatásával a jogainak és a jog által védett érdekeinek jogosulatlan megsértéséről, amelyek a konkrét esetben a személyes adatok ilyen feldolgozásával sérülnek vagy sérülhetnek; amennyiben azt nem akadályozzák törvényes indokok és bizonyítást nyer, hogy a Vevő kifogása jogosult, az Eladó köteles a személyes adatokat, amelyek feldolgozását a Vevő kifogásolta, felesleges késedelem nélkül blokkolni és megsemmisíteni haladéktalanul, amint azt a körülmények megengedik.

23.14. A Vevő továbbá írásbeli kérelem alapján vagy személyesen - ha az ügy nem tűr halasztást - kifogást emelhet az Eladónál és megtagadhatja az Eladó határozatának elfogadását, amely számára joghatással vagy jelentős befolyással bírna, amennyiben az ilyen határozatot kizárólag a személy személyes adatainak automatizált feldolgozása alapján bocsátják ki. A Vevő jogosult kérelmezni, hogy az Eladó vizsgálja felül a kiadott határozatot, az automatikus feldolgozási formától eltérő módon, miközben az Eladó köteles teljesíteni a Vevő kérelmét, mégpedig oly módon, hogy a döntő szereppel a határozat felülvizsgálatánál a jogosult személy rendelkezik; a felülvizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről Eladó Vevőt a 23.21. pont szerinti határidőn belül értesíti. Vevő csak abban az esetben nem rendelkezik az ilyen joggal, ha azt külön törvény írja elő, amely szabályozza a Vevő jogos érdekeinek biztosítását szolgáló intézkedéseket, vagy ha a szerződéskötést megelőző viszonyok keretén belül vagy a szerződéses viszonyok fennállásának időtartama alatt az Eladó olyan határozatot adott ki, amellyel teljesítette a Vevő kérését, vagy ha az Eladó szerződés alapján egyéb arányos intézkedéseket fogadott el a Vevő jogos érdekeinek biztosításához.

23.15. Amennyiben a Vevő érvényesíti a jogát

1/ írásban és a kérelmének tartalmából kiderül, hogy él a jogával, a kérelem benyújtottnak tekintendő a jelen törvény szerint; az e-mailben vagy faxon benyújtott kérelmet a Vevő írásban legkésőbb a küldésének napjától számított három napon belül kézbesíti,

2/ személyesen, szóban, jegyzőkönyvbe, amelyből egyértelműnek kell lennie, hogy ki érvényesítette a jogot, mi a célja és ki és mikor állította ki a jegyzőkönyvet, az aláírása és a Vevő aláírása; a jegyzőkönyv másolatát Eladó köteles átadni Vevő részére,

3/ a közvetítőnél a jelen bekezdés 1. vagy 2. pontja szerint, akkor köteles ezt a kérelmet vagy a jegyzőkönyvet átadni az Eladó részére felesleges késedelem nélkül.

23.16. A Vevő annak gyanúja esetén, hogy személyes adatait jogosulatlanul dolgozzák fel, a Szlovák Köztársaság Személyes adatvédelmi Hivatalához kérelmet nyújthat be személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítása iránt.

23.17. Amennyiben a Vevő nem rendelkezik teljes mértékű jogképességgel, jogait a törvényes képviselője is érvényesítheti.

23.18. Amennyiben a Vevő elhalálozott, a jelen törvény szerinti jogait közeli hozzátartozója érvényesítheti.

23.19. A Vevő 23.9., 23.10. 1/, 3/-6, valamint a 23.12. az 23.14. pont szerinti kérelmét az Eladó díjmentesen intézi.

23.20. A Vevő 23.10. 2/ pont szerinti kérelmét az Eladó díjmentesen intézi az olyan mértékű térítést kivéve, amely nem lépheti át a következőkkel összefüggő, ésszerűen tett anyagi költségek mértékét: másolatok készítése, technikai adathordozók beszerzése és az információk megküldése Vevő részére, külön törvény eltérő rendelkezése hiányában.

23.21. Eladó köteles írásban intézni a Vevő 23.19. és 23.20. bekezdés szerinti kérelmét, legkésőbb a kérelem kézbesítésének napjától számított 30 napon belül.

23.22. A Vevő jogainak 23.11. pont szerinti korlátozását Eladó felesleges késedelem nélkül írásban jelenti be Vevő részére és a Szlovák Köztársaság Személyes adatvédelmi Hivatala részére.

24. A Vevő a megrendelés elküldését követően, vagy a regisztráció utáni hozzájárulásának kifejezése esetén üzeneteket kaphat árukínálatról, akciókról és az Eladó szolgáltatásairól. A mező bekarikázásával a megrendelés elküldése előtt a Vevő jelzi, hogy a jelen Általános Üzleti Feltételekkel megismerkedett, azok tartalmát teljes mértékben megértette, valamint, hogy azokkal egyetért.

25. Eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Vásárlási Feltételek módosítására. Az általános vásárlási feltételek módosításáról szóló írásbeli értesítési kötelezettség teljesül azok www. trixxal.com weboldalon történő elhelyezésével.

26. Jelen Általános Üzleti Feltételek által nem szabályozott viszonyokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alkalmazandók, továbbá a Törvénytár elektronikus kereskedelemről, valamint a belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzéséről, illetve néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2002. évi 128. sz. törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2004. évi 22. sz. törvényének rendelkezései, a Törvénytár 2002. évi 284. sz. törvénye értelmében, a későbbi előírásoknak megfelelően, valamint a Törvénytár távolsági értékesítés során történő fogyasztóvédelemről szóló, 2014. évi 102. sz. törvénye az irányadóak.

27. Jelen általános üzleti feltételek a Vevővel szemben az adásvételi szerződés létrehozásával lépnek hatályba.

28. Eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Vásárlási Feltételek módosítására. Az általános vásárlási feltételek módosításáról szóló írásbeli értesítési kötelezettség teljesül azok www. trixxal.com weboldalon történő elhelyezésével.